previous pagenext page
Lafayette L00421
Neg. Date: None

copyright V&A

Król Jerzy V (1865–1936)

Król Jerzy V, sfotografowany jeszcze jako książę Yorku w październiku 1891 r. podczas wizyty w Du­blinie, który należał wówczas do Zjednoczonego Królestwa.

Będąc drugim synem króla Edwarda VII i królowej Aleksandry, nie oczekiwał, że zostanie królem. Jednak­że kiedy jego starszy brat, Albert Wiktor, książę Claren­ce i Avonu, zmarł na zapalenie płuc w 1892 r. Jerzy został dziedzicem tronu i w lipcu 1893 r. poślubił na­rzeczoną brata, księżniczkę Marię Teck. Choć może się to wydawać dziwne, nie był to wyjątek – jego ciotkę Marię Fiodorowną, carycę Rosji, „przekazano” kolejnemu bratu, kiedy jej narzeczony, carewicz Mikołaj, umarł w 1865 r.

Wstydliwy i nieśmiały Jerzy nie lubił ceremonii i uni­kał przyjęć. Kochał morze i służbę w marynarce, lubił polować i kolekcjonował znaczki. Jako król wykonywał swoje obowiązki z determinacją i poświęceniem, które jego babkę, królową Wiktorię, napawałyby dumą. Za­angażowanie Jerzego w wysiłki wojenne, utożsamienie się z narodem w ciężkich czasach i samodyscyplina zjednały mu miłość i oddanie poddanych. Świadomy swego i żony niemieckiego pochodzenia, Jerzy zmienił w 1917 r. nazwisko z Saxe-Coburg-Gotha na Windsor. Jego kuzyn, cesarz Wilhelm II, zareagował na to żartem, pytając kiedy tytuł słynnej operetki zostanie zmieniony na Merry Wives of Saxe-Coburg-Gotha [Wesołe Kumosz­ki z Saxe-Coburg-Gotha].

Choć pierwsza wojna światowa przyczyniła się do upadku wielu europejskich królestw, monarchia bry­tyjska wyszła z niej mocniejsza niż przedtem.

Pomimo różnicy gustów i temperamentów, Jerzy był w dobrych stosunkach ze swym ojcem, królem Edwardem VII, z którym często uczestniczył w spotka­niach towarzyskich. Mając w pamięci właśnie te „daw­ne dni spędzone na [królewskim jachcie] Brytanii i węd­kowaniu w Newlands (rezydencji rodziców Daisy)”, księżna wysłała Jerzemu wyrazy współczucia po śmier­ci króla Edwarda VII w maju 1910 r.

Daisy spotkała króla Jerzego V i królową Marię w Niemczech w lipcu 1913 r. na ślubie najmłodszej córki cesarza, księżnej Wiktorii Luizy z księciem Augu­stem Cumberlandem.

W styczniu 1921 r., zdesperowana i bezsilna wobec toczącej się sprawy rozwodowej, Daisy zwróciła się o pomoc do króla Jerzego V, prosząc o przyznanie jej statusu obywatelki pod “brytyjską protekcją” podczas skomplikowanych procesów sądowych w Niemczech.

Fotografia została opublikowana na okładce maga­zynu Navy and Army 20 grudnia 1895 r.

Zwraca uwagę fakt, że poważny i stateczny Jerzy trzyma w ręce papierosa. Prawdopodobnie zasugerował mu to fotograf, by uczynić portret mniej sztywnym i oficjalnym. Dym jednakże przeszkodziłby ujęciu, więc nadpalony papieros Jerzego jest zgaszony!