previous pagenext page
Lafayette L00451
Neg. Date: none

copyright V&A

 

 

Król hiszpanski Alfons XIII

Alfons XIII (1886–1941), król Hiszpanii i dziadek obecnego króla Juana Carlosa. Niniejsza fotografia nie jest datowana. Sądząc po stroju, wykonano ją przed oficjalną wizytą króla Alfonsa w Anglii.

Alfons XIII został proklamowany królem w momen­cie swych narodzin, ponieważ przyszedł na świat po śmierci ojca, Alfonsa XII. Panował do 1931 r. Przez pierwszych 16 lat jako regentka rządziła w jego imieniu matka, Maria Krystyna Austriaczka.

W dniu 31 maja 1906 r. poślubił księżniczkę Wikto­rię Eugenię (“Enę”) Battenberg (1887–1969), najmłodszą wnuczkę królowej Wiktorii i chrześniaczkę cesarzowej Eugenii, która – sama będąc Hiszpanką – mocno nale­gała na ten związek. Matka Alfonsa miała obiekcje co do niższego statusu społecznego narzeczonej. Obawia­ła się również, że Ena może przekazać swojemu po­tomstwu hemofilię. Ich ślub zakłóciła próba zamachu podjęta przez katalońskiego anarchistę Mateu Morrala, który rzucił w stronę powozu pary młodej bombę ukry­tą w bukiecie kwiatów.

W pierwszych ośmiu latach po ślubie Ena urodziła Alfonsowi siedmioro dzieci. Spośród nich najstarszy i najmłodszy syn cierpieli na hemofilię, co wywarło bezpośredni wpływ na małżeństwo królewskiej pary. Alfons rozpoczął pozamałżeńskie romanse, z których przyszło na świat troje nieślubnych potomków.

Życie polityczne króla Alfonsa to seria nierozważ­nych sądów, błędów i często ignorancji. Hiszpania stra­ciła swoje ostatnie kolonie i została osłabiona przecią­gającą się wojną w Maroku. Niepokoje społeczne w kra­ju, uciszone na chwilę militarną dyktaturą generała Primo de Rivery (popieranego przez króla), doprowa­dziły do proklamacji Drugiej Republiki w kwietniu 1931 r. Rodzina królewska musiała opuścić kraj. Alfons XIII zmarł na wygnaniu w Rzymie 28 lutego 1941 r.

Daisy spotkała hiszpańskiego króla po raz pierwszy w Anglii, gdzie często bywał. Napisała później, że „wśród monarchów, którzy zostali jej przyjaciółmi, był wytwor­ny król Hiszpanii Alfons XIII“. Hiszpański król przyjeżdżał do Anglii zawsze w lipcu na regaty w Cowes, po których uczestniczył zwykle w zawodach gry w polo, organi­zowanych przez siostrę Daisy, Shelagh, księżnę West­minsteru, w jej rezydencji w Eaton. Alfons otwarcie zachwycał się urodą Shelagh, czego ta nie omieszkała wypomnieć mężowi, gdy rozpadło się ich małżeństwo. Obie siostry podróżowały po Hiszpanii w 1908 r. i w Ma­drycie zostały zaproszone do pałacu na lunch.

W październiku 1908 r. Alfons i Ena planowali spę­dzić kilka dni w Pszczynie po swojej ceremonialnej wizycie w Wiedniu. Ku rozczarowaniu króla, który “nie mógł się już doczekać polowania”, wezwano go nagle do Madrytu.

Choć Alfonsa XIII wygnano z kraju, część jego spu­ścizny zachowała się po dziś dzień. Wiele klubów piłki nożnej ma w nazwie słowo Real (Królewski), którego przywilej używania został im przyznany właśnie przez Alfonsa. Otworzone przez niego w 1902 r. zawody pił­ki nożnej, zwane Copa Alfonso XIII (później Copa del Generalísimo, a obecnie Copa del Rey) są jednymi z najstarszych w Europie.