previous pagenext page
Lafayette L2937
Neg. Date: 19-03-1902

copyright V&A

 

Sidney Herbert (1853-1913), 14. hrabia Pembroke i 11. hrabia Montgomery.

Był niesłychanie zamożnym człowiekiem i właści­cielem kolekcji starych mistrzów, między innymi obrazów van Dycka, Rubensa i Reynoldsa. Jego majątki ziemskie o łącznej powierzchni 45 000 akrów w Anglii i Irlandii przynosiły mu około 80 000 funtów dochodu rocznie.

Lord Pembroke spotkał Dasiy na balu kostiumowym w Devonshire House w 1897 r., a potem widywał ją i jej męża, księcia von Pless, na przyjęciach oraz roz­grywkach sportowych wypełniających angielskie sezo­ny towarzyskie.

Hrabia stanowił klasyczny przykład osoby ukształ­towanej przez brytyjski system – zdobywszy wykształ­cenie w prestiżowej szkole prywatnej w Eaton i na uniwersytecie w Oxfordzie, wkroczył na przetartą dro­gę kariery dla arystokratów, służąc najpierw w armii, a następnie odbywając kilkuletni staż w ramach “służ­by publicznej” w polityce. W czasie kiedy powstała ta fotografia był dworzaninem.

Chociaż jego siostra lady de Grey i jej przyjaciele z „kręgu Marlborough House” skupieni wokół króla Edwarda VII słynęli ze swoich swobodnych obyczajów, hrabia Pembroke wciąż uosabiał surową powagę dwo­ru królowej Wiktorii i jej męża księcia Alberta.

Sześć miesięcy później studio Laffayete’a wykonało zdjęcie hrabiego z żoną i młodszym synem ukazujące ich w szatach, które mieli na sobie podczas koronacji króla Edwarda VII. Rodzinny portret tego rodzaju na­leży do wyjątków, ponieważ arystokratów rzadko fo­tografowano w roli pater familias. Niniejsza fotografia, zrobiona dwa miesiące po zmianie dworu królowej Wiktorii na dwór króla Edwarda VII, na którym hrabia Pembroke zachował swe stanowisko Lorda Stewarda, jest portretem angielskiego gentelmana w nieskazitel­nie odprasowanym garniturze na tle wyidealizowane­go rodzimego pejzażu zainspirowanego malarstwem Reynoldsa.