Portrety Fotograficzne Lafayetta w Zbiorach Muzeum Wiktorii & Alberta w Londynie

Photographic Portraits by Lafayette from the Collection of the Victoria & Albert Museum, London

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Cracow Museum of Municipal Engineering

ul. Świętego Wawrzyńca, 15 31-060 Cracow, tel: +48 (12) 4211242
muzeum@mimk.com.pl
All texts copyright Barbara Borkowy and Russell Harris 2007